Zásady ochrany soukromí – PORTFOLIUM

Zásady ochrany soukromí

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) a poučení subjektů údajů.

1. Správce osobních údajů
Společnost PORTFOLIUM s.r.o, IČ: 28944577, se sídlem Jičínská 2348/10, Vinohrady, 130 00 Praha, (dále jen “Správce”) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech. Na Správce se můžete obrátit

  • Na adrese jeho sídla
  • Přes email info@portfolium.cz
  • Na telefonu +420 277 277 044.

2. Zdroje a účel zpracování osobních údajů
Zdrojem osobních údajů je kontaktní formulář, který vyplníte na našem webu, a to za účelem

  • zájmu o kontakt s nabídkou zprávy nemovitosti
  • zájmu o zodpovězení některých dotazů

3. Rozsah zpracování osobních údajů
Zpracováváme o Vás pouze takové údaje, které nám umožní Vás kontaktovat a zodpovědět Vám dotazy, nebo se domluvit na případnou spolupráci. Zpracováváme tedy tyto kategorie, které nám poskytnete:

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo
  • Emailová adresa

4. Příjemci osobních údajů
K údajům, které o Vás zpracováváme, má přístup Správce a jeho zaměstnanci. Neposkytujeme je žádné další fyzické nebo právnické osobě.

5. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností subjektů Vás a správce, které z poskytnutí osobních údajů vyplynou.

6. Další informace o zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně v elektronické formě.
Máte právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, stejně tak jako o opravení osobních údajů, které se Vás týkají, či jejich vymazání.
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

7. Cookies
Pro zkvalitnění našich webových stránek používáme tzv. cookies, které ukládají prostřednictvím prohlížeče malé soubory, které umožňují lépe přizpůsobit webové stránky a zkvalitňovat jejich obsah. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou z webových stránek a umožňují získávat informace jako např. informace o návštěvě či další nastavení, a to tak, aby každá návštěva byla co nejpříjemnější.
Používáním webové stránky www.portfolium.cz souhlasíte k s ukládáním souborů cookies.
Použití cookies lze omezit nebo úplně zablokovat v nastavení webového prohlížeče. V nastavení prohlížeče je navíc možné vymazat historii cookies.

8. Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů
Průběžně budeme zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.
Poslední aktualizace podmínek proběhla 1.12.2019